• kawserxrkskype
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 3 năm

Hồ sơ của thành viên


Bạn bè (2)


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
31
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Virginia
Thành phố (tĩnh):
Bristol
Số vùng:
0520
Câu mỡ đầu:
skype id - kawserxrk add me
Nội Dung:
skype id - kawserxrk add me
Ngoại ngữ:
Tieng Anh, Hindi
Ngoại hình
Màu mắt:
Màu xanh đậm
Màu tóc:
Màu đen
Sắc tộc:
Mỹ gốc
Lối sống
Hút Thuốc:
Không
Uống Rượu:
Không
Hoàn cãnh:
Sống 1 mình
Xã hội:
Đới sống vui vẻ
Xem phim:
Phim
Gia đình
Con cái:
Không có con
Muốn Có Con:
Không muốn
Sự Nghiệp
Học vấn:
Tốt nghiệp đại học
Nghề nghiệp:
Học sinh
Cá nhân
Tôn giáo:
Đạo hồi
Đi lể:
Mổi tháng
Tính tình:
Thân thiện
Sỡ thích:
Nhãy đầm, Xem phim
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 955
  • Chặn thành viên