• hoanglongtran
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 2 days ago

Member's profile


Friends (8)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
31
Country:
United States
State:
California
City:
Alhambra
Zip Code:
91776
Region:
West
Headline:
hey. làm bạn nhé.
About:
Mình có công việc ổn định, đến lúc kiếm ng phù hợp de tiến tới tuong lai xa hơn. Ko kì vong gi nhieu vao online dating, chỉ coi như 1 cơ hội để tìm hiểu nhiều người :)
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Eyes:
Please tell
Hair:
Please tell
Ethnicity:
Please tell
Body:
Please tell
Height:
Please tell
Lifestyle
Smoke:
Please tell
Drinking:
Please tell
Situation:
Alone
Social:
Somewhat shy
TV:
Documentaries
Home and Family
Marital:
Please tell
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Please tell
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Please tell
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 796
  • Block member