hoanghenry - United States: Tìm bạn đồng tính

  • Lần cuối vào đây cách đây rất lâu
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Houston, United States
Mục tiêu:
Tìm bạn đồng tính
Câu mở đầu:
tôi muốn kết hôn
Người cần tìm:

Tôi là một người sẽ dễ dàng và tôi luôn luôn cảm thấy rằng gia đình đến trước. Tôi là một người rất sáng tạo và luôn mang lại những điều tốt nhất trong tất cả mọi người xung quanh tôi.
tôi là một du khách thường xuyên do bản chất của tôi về kinh doanh tôi đi du lịch khắp thế giới rất thường xuyên, nhưng đó là lý do tôi muốn để cho tình yêu một cơ hội vì không nhận được bất kỳ trẻ và tôi muốn kết hôn

Hoạt động gần đây
Ở đây buồn quá ... bạn viết một cái gì đó cho vui nhé!
💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)