• hai_tran_canada
  • Online đi
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 3 giờ

Hồ sơ của thành viên
Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
90
Quốc gia:
Canada
Thành phố (tĩnh):
Ottawa
Số vùng:
613
Vùng miền:
Miền Tây
Câu mỡ đầu:
Tam su
Nội Dung:
f
Ngoại ngữ:
Tieng Vietnam, Tieng Anh
Ngoại hình
Màu mắt:
Màu nâu
Màu tóc:
Màu đen
Sắc tộc:
Xin cho biet
Lối sống
Hút Thuốc:
Hút Ít Thôi
Uống Rượu:
Xin cho biết
Hoàn cãnh:
Sống với con cái
Xã hội:
Thích ỡ nhà
Xem phim:
Tin tức
Gia đình
Hôn nhân:
Xin cho biết
Con cái:
Xin cho biết
Muốn Có Con:
Không biết
Sự Nghiệp
Học vấn:
Tiến sĩ
Nghề nghiệp:
Làm Suốt ngày
Việc làm:
Chính phũ/ Quân đội
Thu nhập:
Xin cho biết
Cá nhân
Tôn giáo:
Đạo phật
Đi lể:
Ít lắm
Quan điểm chính trị:
Không chính trị
Tính tình:
Thân thiện
Sỡ thích:
Đọc sách
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 385
  • Chặn thành viên