eric1313 - United States: Tìm bạn đồng tính

  • Lần cuối vào đây cách đây rất lâu
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Dearborn, United States
Mục tiêu:
Tìm bạn đồng tính
Câu mở đầu:
Love understands
Người cần tìm:

I'm adventurer,I take each days as it comes. I am looking for a best friend,lover and companion,I need that special lady to grow old with. The things that are important in my life is God,my family,my work,all other things can follow.I want that special someone who can meet me half way,someone who has a good sense of humor,that someone who can talk and also listen. I would love for you to know more about me in person,no dramas.

Hoạt động gần đây
Ở đây buồn quá ... bạn viết một cái gì đó cho vui nhé!
💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)