• elan_th_bui
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 11 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
54
Country:
Australia
City:
Sydney
Zip Code:
2000
Headline:
Tìm bạn bè mới VietNam
About:
Mình tên Elan Bui. Nữ, 54 tuổi. Người Việt. Quốc tịch Úc. Sống tại Úc, Sống 1 mình đã 10 năm. Nay chuyện gia đình đã ổn định, mình muốn tìm bạn già. Mình ngưởng mộ đạo Phật và rất thích đạo Phật. Nhưng mình không đi chùa được lâu rồi vì mình dị ứng mùi khói. Mình không hợp với người hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, nghiện...Nếu bạn thấy hợp Và nếu thích thì liên lạc mình nhé
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 400
  • Block member