• doanq4052
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 3 months ago

Member's profile


Albums (1)
Default (1)
Posted on 03/03/2018


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
37
Country:
Viet Nam
City:
Sóc trăng
Headline:
Tìm người yêu lâu dài
About:
Gạt đi quá khứ tìm con đường mới cần sự động viên chia sẽ thông cãm cho quá khứ.vui buồn lẩn nhau.biết tôn trọng ba mẹ sống hoà đồng với mọi người xung quanh.Gạt đi quá khứ tìm con đường mới cần sự động viên chia sẽ thông cãm cho quá khứ.vui buồn lẩn nhau.biết tôn trọng ba mẹ sống hoà đồng với mọi người xung quanh.
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
Large
Height:
1m63(5' 4)"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
Socially
Situation:
With parents
Social:
Home Body
TV:
News Junkie
Home and Family
Marital:
Divorced
Have Kids:
No
Want Kids:
Yes
Professional Life
Education:
Some High School
Career:
Homemaker
Occupation:
Sales / Marketing
Income:
Under $200 (month)
Personal
Religion:
Buddhist/Taoist
Attend Services:
Rarely
Political Views:
Liberal
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Family
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 448
  • Block member