• daoandy123
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 14 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
27
Country:
Viet Nam
City:
quang ngai
Zip Code:
011
Headline:
nguoi phu nu hai ngoai
About:
Tôi tên là Nguyễn Minh Đạo. Tôi sinh năm 1991 và đang độc thân. Tôi vừa tốt nghiệp vào tháng 7, chuyên ngành của tôi là kế toán. Tôi có kinh nghiệm thực tập tại Công ty X trong 3 tháng. Sở thích của tôi là đọc sách và du lịch.
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 155
  • Block member