chelsea205 - United States: Tìm bạn đồng tính

  • Lần cuối vào đây cách đây rất lâu
Giới tính:
Con gai
Nơi cư ngụ:
Dallas, United States
Mục tiêu:
Tìm bạn đồng tính
Câu mở đầu:
tìm bạn, bạn trai
Người cần tìm:

My name is Chelsea . I'm a pretty simple person, positive outlook. I would like to find someone who is seeking a potential wife and is interested Dating with the purpose of determining If we are meant to get married. I see the main two goals of marriage as helping each other and raising children in the loving family.

Hoạt động gần đây
Ở đây buồn quá ... bạn viết một cái gì đó cho vui nhé!
💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)