• briandang3013
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 2 năm

Hồ sơ của thành viên
Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
44
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Maryland
Thành phố (tĩnh):
Rockville
Số vùng:
20853
Câu mỡ đầu:
Love is faith
Nội Dung:
I am Brian I speak Vietnamese and English fluently
I am looking for serious relationship that will lead to marriage. I don't like games. I hate liars, cheaters and deciever
I look for honest, truthful, faithful, loyalty and faithfully
I am honest, caring,truthful and faithful
Ngoại ngữ:
Tieng Anh
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 800
  • Chặn thành viên