Thấy thương quá!
(Xin lỗi Anh vì phiếu bầu chỉ 1, mình muốn bấm cả 5 cái nhưng không hiểu sao chỉ được 1 thôi)