Đi.2

Nếu muốn đi nhanh, một mình đi.

Nếu muốn đi xa, cùng nhau đi.

Nếu muốn đi nhanh và xa, ______ _______ đi.

Các bạn nào hứng thú thì xin cho biết đi thế nào vừa nhanh và xa. Tôi có ý tưởng nhưng nó không phải là duy nhất hoặc tuyệt đối.

💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)
💖Tìm bạn ở Việtnam: TP Hồ Chí Minh, TP Saigon, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương