Đi

Nếu muốn đi nhanh, một mình đi

Nếu muốn đi xa, cùng nhau đi


Đời mình bao lần đi, cuộc lâu nhất đi với người. Các bạn có ý kiến xin cho biết. Nếu ai biết hoặc muốn dùng những lới này để làm thơ, thì cứ tự nhiên.

💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)