Giúp tôi học tiếng Việt

Hello. I have been trying to learn Vietnamese for quite a few years , but just recently began a serious study of it.

I do a lot of grocery shopping at Vietnamese markets and eat at quite a few Vietnamese restaurants here in Memphis, Tennessee United States, but would really like to learn the language and the customs of Vietnam.

I appreciate any and all guidance. Thank you.

Xin chào. Tôi đã cố gắng học tiếng Việt cho khá một vài năm, nhưng chỉ vừa mới bắt đầu một nghiên cứu nghiêm túc của nó.

Tôi làm rất nhiều của mua sắm tạp phẩm tại thị trường Việt Nam và ăn ở một vài nhà hàng Việt Nam ở đây ở Memphis, Tennessee Hoa Kỳ, nhưng thực sự muốn tìm hiểu ngôn ngữ và phong tục của Việt Nam.

Tôi đánh giá cao bất kỳ và tất cả các hướng dẫn. Cảm ơn bạn.

datnguyen001967, 19970504, Cam Ranh, Miền Trung, Vietnam

có cần tôi dạy tiếng việt không

ThienThanh_1980, 19800819, Dong Nai Bien Hoa, Miền Nam, Vietnam

Hello Allie
How are you? How does your vietnamese language? Do you know write and speak vietnamese yet?
I can help you speak vietnamese and write it.
Wish to you happy

traihue20t, Vietnam

i will help u,my love

💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)