Khong thể nói...

Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều có. . . - 1 bí mật. . . Không thể nói - 1 niềm hối tiếc. . . Không thể thay đổi - 1 giấc mơ. . . không thể chạm đến Và. . . . - 1 tình cảm. . . Chẳng thể lãng quên....

💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)