vậy e qua nước ngoài sống đi em.Đã xấu còn đòi hỏi cao