mong được bình lặng.

Hứa với đối tác hôm nay nhất định chuyển tiền, nhưng cuối cùng không giữ đúng
lời hứa. Không phải là hứa suông, mà là giám đốc không thèm ký UNC, thật là
buồn cười. Sếp ngoài Hà Nội 1 2 nhất định đòi chuyển tiền gấp, vậy mà sếp trong
này không thèm ký giấy, lại nỗi trận lôi đình. Vì sao không ai biết vì sao...
Nhưng cái mình quan tâm nhất chính là hứa trả tiền cho người ta nhưng mà
không trả, thật là....

💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)
💖Tìm bạn ở Việtnam: TP Hồ Chí Minh, TP Saigon, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương