Thoáng Xuân

Một thoáng xuân về một nhớ em,
Mùa xuân huyền diệu đứng bên thềm.
Em nghe thao thức trăng khuya thức,
Một nữa đời còn anh cho em.
...
Một thời viễn xứ, đêm dọng lại,
Hai bóng cuộc đời dưới trăng thơ,
Trăng em thức giấc không “Đơ” nữa!
Bởi lẽ yêu đời, bởi yêu anh.
...
Em là Ma thật đó, anh sẽ hiểu?
Nếu hiểu cuộc đời mới hiểu lòng em.
-----------------------------------------------thienhoang

💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)
💖Tìm bạn ở Việtnam: TP Hồ Chí Minh, TP Saigon, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương