Theo tôi nghỉ thực sự không có thời gian trung bình để biết rằng bạn đang yêu… Một số người đã yêu ngay từ buổi hẹn hò đầu tiên. Một số đã là bạn bè trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, và sau đó một hoặc cả hai nhận ra rằng họ đã phát triển tình cảm sâu sắc hơn với nhau. Đàn ông yêu bằng cái nhìn đầu tiên, không sâu sắc và chỉ là say nắng thôi. Đặc biệt là mấy ông Viet kieu thì yêu càng nhanh hơn nữa vì bên xứ người ít phụ nử Vietnam nên gặp mình thì họ thích nhanh lắm. Từ từ thôi mấy anh ơi.