• anhung
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 0

Hồ sơ của thành viên
Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
32
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Georgia
Thành phố (tĩnh):
Augusta
Nội Dung:
I wanna to find Vietnamese wife who can cook tradition Vietnamese dish, charm, hard work and can keep secret well.
I like football and usually play it after work.
Contact me if you wanna get friends. I live along in Augusta city, Georgia state.
Ngoại hình
Màu mắt:
Màu đen
Màu tóc:
Màu đen
Sắc tộc:
Á đông
Hình dáng:
Trung Bình
Chiều cao:
1m60(5' 3)"
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 919
  • Chặn thành viên