• anhthuy78
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 10 months ago

Member's profile


Albums (1)
Default (3)
Updated on 10/19/2018


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
41
Country:
Viet Nam
City:
Soc Trang
Headline:
Phu nu 41 tuoi muon tim dan ong VK
About:
Em: Trương Anh Thùy: sinh năm 1978, 41 tuôi; sinh sông tai sóc Trăng, Hiên tai buôn ban,đã li hôn 12 năm, chưa con, chiêu cao 1m 58, năng 60, tim đàn ông 45tuôi đên 55 tuôi, Biêt chia se quan tâm lo lăng, vui ve hoà đông, không vu phu, nghê nghiêp nha cưa ôn đinh.
Sô điên thoai la 0834151879
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Please tell
Hair:
Please tell
Ethnicity:
Asian
Body:
Slender
Height:
1m57(5' 2)"
Lifestyle
Smoke:
Please tell
Drinking:
Please tell
Situation:
With parents
Social:
Somewhat shy
TV:
Movies
Home and Family
Marital:
Divorced
Have Kids:
No
Want Kids:
Not sure
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Please tell
Occupation:
Sales / Marketing
Income:
$200 - $450 (month)
Personal
Religion:
Please tell
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Listening to Music
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 550
  • Block member