• Yen123456
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 7 ngày

Hồ sơ của thành viên


Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 05/20/2020


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con gai
Muốn tìm:
Con trai
Tuổi:
36
Thành phố (tĩnh):
Frankfurt
Số vùng:
011
Câu mỡ đầu:
Tìm bạn chat
Nội Dung:
Giáo viên mầm non, sinh ra ở việt nam, làm việc ở việt nam muốn tìm bạn chat đẹp trai, dễ thương . Muốn tìm bạn chat lâu dài. Tôi mong muốn tìm bạn chát lâu dài
Giáo viên mầm non, sinh ra ở việt nam, làm việc ở việt nam muốn tìm bạn chat đẹp trai, dễ thương . Muốn tìm bạn chat lâu dài. Tôi mong muốn tìm bạn chát lâu dài
Ngoại ngữ:
Tieng Anh, Tieng Vietnam
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 71
  • Chặn thành viên