• VuminhDuc1960
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 16 months ago

Member's profile


Albums (1)
Default (1)
Posted on 01/24/2017


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
57
Country:
United States
State:
Oklahoma
City:
Oklahoma city
Zip Code:
01
Headline:
Tìm nguoi yeu lau dai
About:
Cần người khác giới, sống hoà đồng thân thiện người Việt Nam, muốn kết bạn lâu dài, để cùng chia sẻ, nỗi buồn, niềm vui trong nhũng năm thang xa xứ, tôi dã ly hôn hiện đang sống độc thân . Muốn có cuộc sống ổn định tại nơi đang định cư, tôi mới đoàn gụ với các con, hy vong gặp được nguòi đồng cảnh ngộ và cùng chí hướng!
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 3.00 Votes: 1
  • Views: 885
  • Block member