Member's profile


Albums (1)
Default (1)
Posted on 12/06/2016
Friends (1)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
31
Country:
United States
State:
Illinois
City:
Chicago
Zip Code:
60659
Headline:
I want a relationship
About:
Tôi là một người đơn giản. muốn tìm một mối quan hệ lâu dài . Có thể hiểu và thông cảm với nhau trong cs.
Nếu bạn muốn tìm đc người chân thành thì bạn cần chân thành trước. Rất vui khi đc làm quen
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1029
  • Block member