Vithanh2000 - United States: Tìm bạn đồng tính

  • Lần cuối vào đây năm ngoái
Giới tính:
Con gai
Nơi cư ngụ:
San Francisco, United States
Mục tiêu:
Tìm bạn đồng tính
Câu mở đầu:
714 7286838
Người cần tìm:

I'm a simple person. Looking for someone for a long term relationship. I'm a hair stylis. I alritrianally from Vietnam, also I was born and raised in south of Vietnam . On my free time I love travel, listen to country music. Cookie is another as long as someone like to eat and enjoy it.
Please no play. I only looking for serious relationship

Hoạt động gần đây
Ở đây buồn quá ... bạn viết một cái gì đó cho vui nhé!
💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)