• TrongLe
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 3 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
20
Country:
United States
State:
Iowa
City:
Des moines
Zip Code:
50310
Headline:
Vui
About:
Là một người vui tính nhưng đôi khi sống nội tâm. Thích đi du lịch đâu đó. Đôi lúc hay nóng tính. Hy vọng sẽ được kết bạn và giao lưu với nhiều người bạn khác, cũng hy vọng tìm được người nào đó hiểu mình.
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 396
  • Block member