• Tranthinhuy
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 4 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
25
Country:
Viet Nam
City:
Sóc trăng
Zip Code:
11
Headline:
084
About:
Sống chân thành và giản dị. I am a kind and funny. Thích du lịch và khám phá món ăn vùng miền. Hi vọng sẻ có duyên gặp gỡ ket bạn voi 1 nguoi chân thành đơn giản, vui tính,. Mình đạo phật.
Zalo 016344242327
Hạnh phúc là ......
sáng có việc đi làm
Chiều có nơi trở về
Và nơi ấy có người ngóng trông mình về....
Hơn 50 chữ rồi đấy ạ. Chẳng bít viet gì tiếp thêm nua ạ.
Kết bạn, trò chuyện và tiến xa hơn
Kết bạn, trò chuyện va tiến xa hon
Tìm người tâm đầu ý hợp
Đủ yêu thương hạnh phúc sẻ đong đầy
Sống chân thành và giản dị. I am a kind and funny. Thích du lịch và khám phá món ăn vùng miền. Hi vọng sẻ có duyên gặp gỡ ket bạn voi 1 nguoi chân thành đơn giản, vui tính,. Mình đạo phật.
Hạnh phúc là ......
sáng có việc đi làm
Chiều có nơi trở về
Và nơi ấy có người ngóng trông mình về....
Hơn 50 chữ rồi đấy ạ. Chẳng bít viet gì tiếp thêm nua ạ.
Kết bạn, trò chuyện và tiến xa hơn
Kết bạn, trò chuyện va tiến xa hon
Tìm người tâm đầu ý hợp
Đủ yêu thương hạnh phúc sẻ đong đầy
E là cô gái chân ngắn nhưng luôn có gắng vì a.... hihi
Sống chân thành và giản dị. I am a kind and funny. Thích du lịch và khám phá món ăn vùng miền. Hi vọng sẻ có duyên gặp gỡ ket bạn voi 1 nguoi chân thành đơn giản, vui tính,. Mình đạo phật.
Hạnh phúc là ......
sáng có việc đi làm
Chiều có nơi trở về
Và nơi ấy có người ngóng trông mình về....
Hơn 50 chữ rồi đấy ạ. Chẳng bít viet gì tiếp thêm nua ạ.
Kết bạn, trò chuyện và tiến xa hơn
Kết bạn, trò chuyện va tiến xa hon
Tìm người tâm đầu ý hợp
Đủ yêu thương hạnh phúc sẻ đong đầy
Sống chân thành và giản dị. I am a kind and funny. Thích du lịch và khám phá món ăn vùng miền. Hi vọng sẻ có duyên gặp gỡ ket bạn voi 1 nguoi chân thành đơn giản, vui tính,. Mình đạo phật.
Hạnh phúc là ......
sáng có việc đi làm
Chiều có nơi trở về
Và nơi ấy có người ngóng trông mình về....
Hơn 50 chữ rồi đấy ạ. Chẳng bít viet gì tiếp thêm nua ạ.
Kết bạn, trò chuyện và tiến xa hơn
Kết bạn, trò chuyện va tiến xa hon
Tìm người tâm đầu ý hợp
Đủ yêu thương hạnh phúc sẻ đong đầy
Sống chân thành và giản dị. I am a kind and funny. Thích du lịch và khám phá món ăn vùng miền. Hi vọng sẻ có duyên gặp gỡ ket bạn voi 1 nguoi chân thành đơn giản, vui tính,. Mình đạo phật.
Hạnh phúc là ......
sáng có việc đi làm
Chiều có nơi trở về
Và nơi ấy có người ngóng trông mình về....
Hơn 50 chữ rồi đấy ạ. Chẳng bít viet gì tiếp thêm nua ạ.
Kết bạn, trò chuyện và tiến xa hơn
Kết bạn, trò chuyện va tiến xa hon
Tìm người tâm đầu ý hợp
Đủ yêu thương hạnh phúc sẻ đong đầy
Sống chân thành và giản dị. I am a kind and funny. Thích du lịch và khám phá món ăn vùng miền. Hi vọng sẻ có duyên gặp gỡ ket bạn voi 1 nguoi chân thành đơn giản, vui tính,. Mình đạo phật.
Hạnh phúc là ......
sáng có việc đi làm
Chiều có nơi trở về
Và nơi ấy có người ngóng trông mình về....
Hơn 50 chữ rồi đấy ạ. Chẳng bít viet gì tiếp thêm nua ạ.
Kết bạn, trò chuyện và tiến xa hơn
Kết bạn, trò chuyện va tiến xa hon
Tìm người tâm đầu ý hợp
Đủ yêu thương hạnh phúc sẻ đong đầy
Sống chân thành và giản dị. I am a kind and funny. Thích du lịch và khám phá món ăn vùng miền. Hi vọng sẻ có duyên gặp gỡ ket bạn voi 1 nguoi chân thành đơn giản, vui tính,. Mình đạo phật.
Hạnh phúc là ......
sáng có việc đi làm
Chiều có nơi trở về
Và nơi ấy có người ngóng trông mình về....
Hơn 50 chữ rồi đấy ạ. Chẳng bít viet gì tiếp thêm nua ạ.
Kết bạn, trò chuyện và tiến xa hơn
Kết bạn, trò chuyện va tiến xa hon
Tìm người tâm đầu ý hợp
Đủ yêu thương hạnh phúc sẻ đong đầy
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 758
  • Block member