• Tinhle_1
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 5 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
43
Country:
United States
State:
California
City:
Garden Grove
Zip Code:
92840
Headline:
Xin chào
About:
Xin chào mọi .
Mình Tên : muốn tìm bạn Nam để kết ban cho đỡ buồn!
Mình hiện đang làm việc và sống tại Mỹ tiểu băng California ,
Muốn tìm một Nguoi hiền lành, đứng đắng
Mình không thích Nguoi ẻo lả điệu như ...
Thank you !!!
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 216
  • Block member