• Tincanada
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 3 months ago

Member's profile


Friends (14)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
36
Country:
Canada
City:
toronto
Headline:
Tìm bạn lâu dài
About:
Tôi muốn tìm bạn lâu dài, chân thành. Nếu bạn không phải người tôi tìm thì vui lòng đừng vào tìm thôi. Tôi xin cảm ơn
Nếu bạn muốn biết thêm về tôi thì vui lòng để lại tin nhắn cho tôi, tôi sẽ trả lời cho bạn sớm nhất có thể
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 2473
  • Block member