Timbangai315 - United States: Tìm bạn đồng tính

  • Lần cuối vào đây một vài năm trước đây
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Fountain Valley, United States
Mục tiêu:
Tìm bạn đồng tính
Câu mở đầu:
Cần tìm bạn gái tại Cali và kết bạn
Người cần tìm:

Sống tại Paris (Pháp) gơn ba mươi năm. Li dị và sẽ sang Mỹ sống gâdn gia đình. Môi trường mới. Muốn tạo quan hệ bạn bè mới.

Hoạt động gần đây
Ở đây buồn quá ... bạn viết một cái gì đó cho vui nhé!
💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật 💞Tìm bạn bốn phương blog 💝VD blog
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)