• Timbandoi67
  • Online đi
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 10 giờ

Hồ sơ của thành viên
Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
53
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
California
Thành phố (tĩnh):
westminster
Số vùng:
92683
Vùng miền:
Miền Nam
Câu mỡ đầu:
tim ban doi
Nội Dung:
tim ban doi song dai lau vhfdfh hfsees rug i bvfc dhj bffDDT and j bvfc dffg hh cxsssf g.j hf bffDDT hh bvfc dd's egh nmhff Dee tu bcssd's thg hv vcsfuj CD fDDT hhv ccx CD hhj ffhif vcdTV ui vxsagj vffhji vfdg.j jiu bcxdr gh cdDDT thg hb vfddeed guy vccx dfh vfsed huh vccx dhju cggv hyt vcd fGB hgf vfGB jhth t bcfjut vfGB juu vfc fDJ ji
Ngoại ngữ:
Tieng Vietnam
Ngoại hình
Màu mắt:
Xin cho biet
Màu tóc:
Xin cho biet
Sắc tộc:
Xin cho biet
Hình dáng:
Cho biet sau
Chiều cao:
Cho biet sau
Lối sống
Hút Thuốc:
Hút Ít Thôi
Uống Rượu:
Uong chút chút
Hoàn cãnh:
Sống 1 mình
Xã hội:
Đới sống vui vẻ
Xem phim:
Thể thao
Gia đình
Hôn nhân:
Xin cho biết
Con cái:
Xin cho biết
Muốn Có Con:
Xin cho biết
Sự Nghiệp
Học vấn:
Xin cho biết
Nghề nghiệp:
Xin cho biết
Việc làm:
Xin cho biết
Thu nhập:
Xin cho biết
Cá nhân
Tôn giáo:
Xin cho biết
Đi lể:
Xin cho biết
Quan điểm chính trị:
Tự do
Tính tình:
Thân thiện
Sỡ thích:
Thũ công mỹ nghệ
  • Điểm: 1.00 Phiếu bầu: 1
  • Lượt xem: 235
  • Chặn thành viên