Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
23
Country:
United States
State:
Florida
City:
Naples
Zip Code:
34116
Headline:
My 33
About:
Du học. Đang sống ở mỹ khoảng 3 năm đang học college. Muốn tìm bạn để nói chuyện chứ ko làm gì hết. Đang chân và ko có ai để nói chuyện cho vui. Thấy interest thì nhắn tin qua gmail. Tính tình. Hiền ngoan nhưng ko chịu khuất phục. Vào dây để tìm bạn nói chuyện cho vui chứ ko phải đi tìm chồng đau. Lol
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 167
  • Block member