• TimSydney
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 5 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
36
Country:
Australia
City:
SYDNEY
Zip Code:
2768
Headline:
Tim ban gai. Chan thanh, Chung thuy, De thuong
About:
Tim ban gai. Chan thanh, Chung thuy, De thuong. Se nghiem tuc di den hon nhan.Ngoai hinh de nhin, tính tình tốt bụng và quan tâm tới người khac, không ăn chơi cờ bạc rượu chè. Mong muon tim ban gai hiền lành để tìm hiểu và nếu hợp sẽ xây dụng tương lại. Có công ăn việc làm ổn định, yêu thich thien nhien.
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
Average
Height:
1m68(5' 6)"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
Socially
Situation:
Alone
Social:
Home Body, The life of the party
TV:
Movies, Sports Nut
Home and Family
Marital:
Please tell
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
Please tell
Career:
Please tell
Occupation:
Please tell
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Please tell
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
Sense of Humor:
Clever / Quick Witted, Friendly
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 197
  • Block member