• Thaoni
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 3 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
46
Country:
Germany
City:
Hamburg
Headline:
Tìm bạn lâu dài
About:
Tìm bạn lâu dài, mình có hình thức dễ nhìn , không vướng bận gia đình . Tìm bạn có hình thức cũng cao ráo dễ nhìn . Khỏe mạnh , cuộc sống ổn định .có nếp sống lành mạnh , hiểu biết .
Language:
Vietnamese, English, Dutch
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 631
  • Block member