Thanh_Long - Australia: Tìm bạn đồng tính

  • Lần cuối vào đây một vài năm trước đây
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
Melbourne, Australia
Mục tiêu:
Tìm bạn đồng tính
Câu mở đầu:
Tim người yêu/ban đời
Người cần tìm:

Hi There,
Thank you for checking out my profile. I am 34 year old.
I am base in Melbourne. Single and have 2 children who live with me half of the time. I am honest, easy going, family oriented guy. Looking for someone who have the same interests, who does not care how I look but care about what I am and what I do. If you are here with the the same intentions then please give each other a chance. Otherwise please move on.

Thank you

Hoạt động gần đây
Ở đây buồn quá ... bạn viết một cái gì đó cho vui nhé!
💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)
💖Tìm bạn ở Việtnam: TP Hồ Chí Minh, TP Saigon, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương