• ThanhVanHoang
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 2 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
60
Country:
Australia
City:
Perth
Headline:
Single
About:
Độc thân sống ớt Úc 30 năm. Không hôn thẻ hôn thú. Không con rơi con rớt. Muốn tiềm một người bạn đời để cùng chung sống xuốt cuộc đời này.
Điện thoại của anh: +61401527469
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 5.00 Votes: 1
  • Views: 813
  • Block member