• Tboy
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 6 năm

Hồ sơ của thành viên


Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 01/14/2014


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
47
Quốc gia:
Viet Nam
Tiễu bang:
Louisiana
Thành phố (tĩnh):
neworleans
Câu mỡ đầu:
!!!????
Nội Dung:
I'm the man no girrl friend for 5 years after divorced my wife. Am ugly with slowly mind
Im here to looking for someone cute looking with mind open welcome for love !! U can text me
Too :five5zero0four4seven7five5six6nine9four4thre3two2!!!
My nickname is tboy!
Cần tìm:
Hoạt động đối tác
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 914
  • Chặn thành viên