• Tbnc
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 10 days ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
39
Country:
Australia
City:
Sydney
Headline:
Vui vẻ và biết trân trọng gia đình
About:
Nữ 39 tuổi đã li dị có 2 con tìm bạn đời tuổi từ 40-50 để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống . Những người bạn nào đùa giỡn xin đừng mất thời gian , cám ơn
Language:
Vietnamese
Appearance
Eyes:
Black
Hair:
Black
Ethnicity:
Other
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
No
Situation:
With kids
Social:
The life of the party
TV:
Movies
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 5.00 Votes: 1
  • Views: 4819
  • Block member