• Tavnvn01
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 5 days ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
28
Country:
Australia
State:
Alabama
City:
Brisbane
Zip Code:
4077
Region:
North
Headline:
Hãy lắng nghe bàn ảm nhận bạn nhé
About:
Bản thân là. Người luôn lắng nghe chia sẻ trong mọi hoàn cảnh và thật sự cần người cảm thông và hiểu mình trong cuộc sống . Không quá khó khăn trong chuyện tìm bạn , chỉ cần thật sự chân thành đến từ hai phía
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Eyes:
Brown
Hair:
Black
Ethnicity:
Other
Body:
Fit
Height:
1m75(5' 9)"
Lifestyle
Smoke:
No
Drinking:
Socially
Situation:
Alone
Social:
The life of the party
TV:
Movies, Sports Nut
Home and Family
Marital:
Single / Never married
Have Kids:
No
Want Kids:
Yes
Professional Life
Education:
College Grad
Career:
Part-time
Occupation:
Manufacturing / Distributions
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Other
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
Sense of Humor:
Friendly
Interests:
Health / Fitness, Travel
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 195
  • Block member