• Tanny_Nguyen
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 3 weeks ago

Member's profile


Friends (1)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
44
Country:
France
City:
Oslo
Headline:
find friends
About:
Tôi muốn tìm người bạn trước nhất để tìm hiểu nhau ,vì cuộc sống xứ lạnh bắc âu không có dịp để đi đó đây ,để gặp trực tiếp nên nếu có điều kiện như( vietdating) gặp được bạn tốt thì --thank nhiều lắm

I first want to find friends to learn together, because life cold Nordic origin no chance to get around, to see if there should direct such conditions (vietdating) met good friends very much --thank
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 1642
  • Block member