Superman31 - United States: Tìm bạn đồng tính

  • Lần cuối vào đây cách đây rất lâu
Giới tính:
Con trai
Nơi cư ngụ:
San Antonio, United States
Mục tiêu:
Tìm bạn đồng tính
Câu mở đầu:
Relationship
Người cần tìm:

A magic relationship, a special place in the world... you know when you are sad, when you feel alone, when the world look out so terrible, when pleople punch or even kill each other.... then you need some place to run away, some play there you can feel save, there you can feel that nothing, none can touch you, hurt you.... exactly that is a family for me.... I want a family, my home.....full with tenderness, sincerity, faithfullness.... and love of course a lot of love

Hoạt động gần đây
Ở đây buồn quá ... bạn viết một cái gì đó cho vui nhé!
💖Liên hệ 💙Gói hổ trợ 💜Tin tức 💚Nội qui 💛Bảo mật
💕Vietdating.us - Tìm bạn bốn phương, Hẹn hò, Kết bạn, Làm quen Online
Tìm bạn ở Mỹ: 💜California (Garden Grove, Sacramento, San Diego, Westminster, Los Angeles, San Francisco ) 💝Florida ( Miami, Tampa, Orlando ) 💞Georgia ( Atlanta ) 💟Maryland ( Baltimore ) New York, 🖤Virginia ( Arlington ) 🧡Taxas ( Dallas, Houston, San Antonio, Austin)