• Sunnyelpaso
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 8 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
45
Country:
United States
State:
Texas
City:
El paso
Headline:
Hello
About:
Vui tanh, đơn giản. Muốn làm quen cac ban gần xa,. để qua nhung ngay cô đơn và buồn tẻ ở thành phố nóng el paso nay. Bạn nào nghé qua đừng ngại để lại vài lời nhắn biêt đau mình co duyên. Nếu hợp có thể tiến thêm còn không duyên nay cũng duyên kia. Có thêm bạn để chia sẽ kinh nghiệm cuộc sống và việc làm cũng đâu mất gì đâu. Các ban có thể liên lạc minh siluonf1125 ở gmail chấm co..
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Eyes:
Brown
Hair:
Black
Ethnicity:
Asian
Body:
Please tell
Height:
Please tell
Lifestyle
Smoke:
Socially
Drinking:
No
Situation:
Alone
Social:
Somewhat shy
TV:
Movies
Home and Family
Marital:
Please tell
Have Kids:
Please tell
Want Kids:
Please tell
Professional Life
Education:
Some College
Career:
Full-time
Occupation:
Politics / Government / Military
Income:
Please tell
Personal
Religion:
Please tell
Attend Services:
I'll tell you later
Political Views:
I'll tell you later
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 221
  • Block member