• Simon95
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 11 months ago

Member's profile


Friends (3)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
24
Country:
Viet Nam
City:
Da Nang
Zip Code:
55000
Headline:
Một người có thể thấu hiểu.
About:
Tôi 22 tuổi. Tự nhận số năm sống trên đời chưa nhiều, nhưng đã trải qua nhiều điều để bản thân khắc cốt ghi tâm. Muốn tìm một người thực sự thấu hiểu mình, để mình có thể mở lòng và thấu hiểu họ. Chân thành, và thẳng thắng.
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 411
  • Block member