• Sally_588
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 2 năm

Hồ sơ của thành viên


Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 09/21/2017


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con gai
Muốn tìm:
Con trai
Tuổi:
37
Quốc gia:
Vietnam
Thành phố (tĩnh):
Ho Chi Minh
Số vùng:
011
Câu mỡ đầu:
Looking for good guy to marry
Nội Dung:
I'm Sally . I come from Viet Nam and I'm single
I highly apprecied alls of yours as good guy I'm looking for . I am honest and sincere to love you with my loyal heart !
I have a good job to do and it pay well. And I fully enjoy with my family after working everyday and I think Family is the best important , where I beleive absolutely in
Ngoại ngữ:
Tieng Vietnam, Tieng Anh
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 1494
  • Chặn thành viên