• Ryanng
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 6 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
21
Country:
Australia
City:
Melbourne
Headline:
Cần tìm bạn gái
About:
Cần một người phụ nữ có thể hiểu va cảm thông, chính chắn, biết lo gia đình. Không uống bia rượu, lê phép, biết lắng nghe, hiện tại mình đang đi làm tại Úc nên việc liên lạc sẽ không thể thường xuyên nếu ai có thể hiểu thì có thể làm quen tìm hiêu, thíh phun nữ vận động, chơi thể thao, đặc biệt gym
Language:
Vietnamese, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 155
  • Block member