• Richard07
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 2 tháng

Hồ sơ của thành viên


Albums (1)
Default (1)
Ngày đăng 04/04/2020


Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con trai
Muốn tìm:
Con gai
Tuổi:
65
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
Colorado
Thành phố (tĩnh):
denver
Vùng miền:
Miền Tây
Câu mỡ đầu:
I'm looking for my partner in crime lol.
Nội Dung:
I am a happy person, but I can be more if I find someone to share my life with. I have loads of interests such as golf, tennis, skiing, cooking, traveling, etc. I am looking for a companion to have adventures with: in or outside of the city or in faraway places, for laughing, playing, dreaming, tasting, learning, resting together. Sharing nature or even a garden together would be wonderful. Someone whom is active and willing to open her heart and Must know how to treat a man...
Ngoại ngữ:
Tieng Anh
Ngoại hình
Màu mắt:
Màu nâu
Màu tóc:
Màu đen
Sắc tộc:
Mỹ gốc
Hình dáng:
Trung Bình
Chiều cao:
4' 9"
Lối sống
Hút Thuốc:
Không
Uống Rượu:
Uong chút chút
Hoàn cãnh:
Sống với con cái
Xã hội:
Thích ỡ nhà, Đới sống vui vẻ
Xem phim:
Phim
Gia đình
Hôn nhân:
Ỡ góa
Con cái:
Có con sống chung suốt thời gian
Muốn Có Con:
Không biết
Sự Nghiệp
Học vấn:
Tiến sĩ
Nghề nghiệp:
Làm Suốt ngày
Việc làm:
Khoa học kỹ thuật
Thu nhập:
Xin cho biết
Cá nhân
Tôn giáo:
Xin cho biết
Đi lể:
Xin cho biết
Quan điểm chính trị:
Xin cho biết
Tính tình:
Thân thiện
Sỡ thích:
Du lịch, Gia đình
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 169
  • Chặn thành viên