• ReuPhong
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 8 months ago

Member's profile


Friends (3)


General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
52
Country:
United States
City:
Hamilton
Headline:
ReuPhong
About:
Nửa cuộc đời còn lại đã bắt đầu nhuốm màu rêu phong. Nhiều khi cảm thấy trống trải và cô đơn. Muốn tìm một người bạn Nữ có chiều sâu nội tâm ,để cùng nhau chia xẻ cay đắng hay ngọt bùi trong cuộc sống.Nếu có duyên sẽ nương cánh nhau đi hết cuộc đời.
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 477
  • Block member