• QuocVu
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 13 days ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
37
Country:
Canada
City:
Toronto
Headline:
Ket ban bon phuong
About:
Hi all !
Mình tên Cường, hiện đang sống tại Canada, Mình cũng mới qua nên chưa biết gì nhiều, nên muốn làm quen kết bạn, để có người cùng tâm sự những lúc buồn vui và khó khăn trong cuộc sống.Mọi người có nhã ý kết bạn với Mình xin liên lạc qua địa chỉ email : quoccuongtg70@gmail.com
Chúc tất cả mọi người dduocj nhiều sức khỏe
Thanks all

Hi all!
My name is Cuong, now living in Canada, I just passed so I do not know much, so want to make friends, to have the same confidant happy times and difficulties in life. You can contact us by email: quoccuongtg70@gmail.com
Wish everyone good health
Thanks all
Language:
English, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 390
  • Block member