• Phungle
  •     - Lan truoc vao ho so (Last login): 9 months ago

Member's profile
General Details
I am:
Man
Seeking:
Woman
Age:
24
Country:
Viet Nam
City:
Tra vinh
Zip Code:
94000
Headline:
Tim ban nu
About:
Mình Ít nói nhưng hoà đồng, thoải mái, dẽ chịu, không thích áp đặt và cũng không thích bị áp đặt, mình thấy việc kết bạn qua mạng cũng thú vị nên muốn thử, nếu hợp có thể tiến xa hơn
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 370
  • Block member