• Peheo99
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: cách đây 4 năm

Hồ sơ của thành viên
Thông tin cá nhân
Giới tính:
Con gai
Muốn tìm:
Con trai
Tuổi:
27
Quốc gia:
United States
Tiễu bang:
California
Thành phố (tĩnh):
Hayward
Số vùng:
94545
Câu mỡ đầu:
Truthfull
Nội Dung:
I have one son, he's 2 yrs old, I still live with my bf, but we don't have good relationship, I can't tell here , cuz you may think I'm lie or what,,,,,? Just talk and find , ? I'm look a good man, truthfull,,,,I'm very serious ,,,
Ngoại ngữ:
Tieng Vietnam, Tieng Anh
Ngoại hình
Lối sống
Gia đình
Sự Nghiệp
Cá nhân
  • Điểm: 0.00 Phiếu bầu: 0
  • Lượt xem: 2025
  • Chặn thành viên